Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Interní protikorupční program Okresního soudu v Hodoníně

 

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky tel: 542 211 221 nebo e-mailem korupce@osoud.hod.justice.cz. Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

 

Korupcí se rozumí – zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

 

Okresní soud v Hodoníně nevyužívá služeb poradců.

 

Interní protikorupční program

Etický kodex

Postupy při podezření na korupci

 

Profesní životopisy funkcionářů a vedoucích zaměstnanců