Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem

Obě soudní budovy mají zajištěn bezbariérový přstup.

 

Budova Velkomoravská: před vchodem do budovy je umístněn zvonek pro ZTP, kteří se tímto ohlásí justiční stráži, která asistuje při dopravení osoby do budovy. Pohyb po budově je zcela bezbariérový. Osoba se zdravotním postižením má možnost přístupu do podatelny soudu i do jednacích síní. K dispozici je výtah, umožňující přepravu do všech pater budovy.

 

Budova Sadová: zde je plně zajištěn bezbariérový přístup. Pohyb po budově je zcela bezbariérový. Osoba se zdravotním postižením má možnost přístupu i do jednacích síní. K dispozici je výtah, umožňující přepravu do všech pater budovy.

 

 Přístupnost soudních budov