Přejít k obsahu

Okresní soud v Chrudimi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Výzva pro účely zápisu kopií listin do spr. denníku

Výzva pro účely zápisu kopií listin do spr. deníku

V ý z v a

pro účely zápisu kopií listin do správního deníku soudu

            Pro účely zápisu kopií  listin do správního deníku soudu Okresní soud v Chrudimi   v y z ý v á    všechny subjekty, které  listiny předkládají, aby tak činily s jejich úředním ověřením.

V Chrudimi dne 5.února 2009

                                                                                             JUDr.Soňa Soukupová

                                                                     místopředsedkyně Okresního soudu v Chrudimi