Přejít k obsahu

Okresní soud v Chrudimi

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2021

Rozvrh práce Okresního soudu v Chrudimi  je evidován pod jednacím číslem 20 Spr 1748/2020 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu.

 

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

 

V následujících  odkazech naleznete rozvrh práce pro r. 2021 rozdělen na jednotlivé úseky:

1. Úvod

2. Státní správa

3. Úsek správy soudu

4. Úsek trestní

5. Úsek občanskoprávní sporný

6. Úsek občanskoprávní nesporný

7. Úsek výkonu rozhodnutí a exekuční

Příloha č. 1 RP 2021

Příloha č. 2 RP 2021

 

Změna RP č. 1 (C+T+PaNc)

RP se zapracovanou 1. změnou

 

Změna RP č. 2 (T+C)

RP se zapracovanou 2. změnou