Přejít k obsahu

Okresní soud v Českých Budějovicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Poučení osob vstupujících do jednací síně

Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského chování připouští.

 

Během celého jednání přítomní sedí na svých místech. Klást otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být hlasité a srozumitelné.

 

Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.

 

Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují "pane – paní – slečno" s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. pane předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.).

 

Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít nebo kouřit, a to ani v přestávce.

 

Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynů se musí všichni přítomní podřídit.

 

Uskutečňovat obrazové a zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhů soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy. Kdyby však způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

 

Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní, nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví nebo pořádek, výjimka platí jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě.

 

 

25.6.2005