Přejít k obsahu

Okresní soud v Českých Budějovicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Bankovní spojení pro účely složení jistoty podle §75b odst.1 o.s.ř.

číslo účtu     

6015-1227231/0710

 

variabilní symbol

fyzická osoba uvede rodné číslo

právnická osoba uvede IČO