Přejít k obsahu

Okresní soud v České Lípě

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Protikorupční strategie - IPP

Protikorupční program Okresního soudu v České Lípě
Pro přijímání stížností, oznámení a podnětů v oblasti korupce je zřízena e-mailová protikorupční adresa korupce@osoud.cli.justice.cz
 

Interní protikorupční program:

2018 - Spr 1160/2018 ze dne 26. června 2018
2017 - Spr 324/2017 ze dne 20. února 2017
2016 - Spr 1047/2016 ze dne 15. června 2016
2016 - Spr 567/2016 ze dne 24. března 2016
2014 - Spr 1110/2014 ze dne 28. srpna 2014

 

Katalog korupčních rizik:
2016 - Spr 567/2016 ze dne 24. března 2016

 

Etický kodex:
2014 - Spr 1421/2014 ze dne 30. října 2014

Vyhodnocení interního protikorupčního programu:
2019 - Spr 302/2020 ze dne 13. února 2020
2018 - Spr 302/2020 ze dne 13. února 2020
2017 - Spr 307/2018 ze dne 13. února 2018
2016 - Spr 128/2017 ze dne 19. ledna 2017
2015 - 30 Spr 1477/2015 ze dne 25. září 2015
2014 - 30 Spr 1264/2014 ze dne 30. září 2015

 

Záznam ke zveřejnění interního protikorupčního programu:
2015 - Spr 1638/2015 ze dne 26. října 2015

 

Organizační struktura soudu:
2017 - Organizační struktura soudu ze dne 9. února 2017

 

Seznam poradců:
2019 - stav k 31. prosinci 2019
2019 - stav k 30. červnu 2019
2018 - stav k 31. prosinci 2018
2018 - stav k 30. červnu 2018
2017 - stav k 31. prosinci 2017
2017 - stav k 30. červnu 2017