Přejít k obsahu

Okresní soud Praha - západ

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Interní protikorupční program

Etický kodex

Interní protikorupční program - IPP 2018

Seznam poradců a poradních orgánů za 2. pololetí 2017

 

 

 

 

Předsedkyně soudu - JUDr. Dana Smitková

Místopředseda pro trestní úsek - Mgr. Kamila Lamrová

Místopředsedkyně pro civilní úsek - JUDr. Markéta Šedová

Pověřená výkonem funkce ředitelky správy soudu - Mgr. Markéta Kalíková

 

 

 

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky:

korupce@osoud.phaz.justice.cz

tel.: +420 702 215 592

Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.