Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 7

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů

 

- trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- jednací řád pro okresní a krajské soudy (vyhl. č. 37/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- soudní řád správní (zák. č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- zákon o svobodném přístupu k informacím (zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. M‑1827/99, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 106/1999 Sb.,

- zákon o soudních poplatcích (zák. č. 549/1991 Sb., v platném znění)