Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 3

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh 2021

 

Předseda obvodního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou. Rozvrh práce Obvodního soudu pro Prahu 3 na rok 2021 je evidován pod jednacím číslem 50 Spr 1161/2020-11 a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři správy soudu č. 402 ve IV. poschodí hlavní budovy soudu.V rozvrhu práce musí být vždy:

  1. jmenovitě určeni soudci a vyšší soudní úředníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,
  2. stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,
  3. určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,
  4. určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.  

 

 

Rozvrh práce na rok 2021 - úplná znění dle jednotlivých změn: 

Rozvrh práce na rok 2021 - účinnost od 1. 1. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 1 - účinnost od 1. 2. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 2 - účinnost od 4. 3. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 3 - účinnost od 15. 5. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 4 - účinnost od 14. 6. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 5 - účinnost od 1. 7. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 6 - účinnost od 15. 7. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 7 - účinnost od 1. 10. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 8 - účinnost od 1. 11. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 9 - účinnost od 1. 12. 2021

Rozvrh práce na rok 2021 ve znění změny č. 10 - účinnost od 16. 12. 2021

Změny rozvrhu práce na rok 2021:

Změna č. 1 Rozvrhu práce na rok 2021 a její příloha č. 1 

Změna č. 2 Rozvrhu práce na rok 2021

Změna č. 3 Rozvrhu práce na rok 2021

Změna č. 4 Rozvrhu práce na rok 2021

Změna č. 5 Rozvrhu práce na rok 2021

Změna č. 6 Rozvrhu práce na rok 2021

Změna č. 7 Rozvrhu práce na rok 2021

Změna č. 8 Rozvrhu práce na rok 2021

Změna č. 9 Rozvrhu práce na rok 2021

Změna č. 10 Rozvrhu práce na rok 2021