Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 3

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce pro rok 2012

Rozvrh práce Obvodního soudu pro Prahu 3 je evidován pod jednacím číslem 50 Spr 960/2011 a je k nahlédnutí u ředitelky správy soudu v kanceláři č. 402 ve IV. poschodí hlavní budovy soudu.

 

Předseda obvodního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

 

V rozvrhu práce musí být vždy:

  1. jmenovitě určeni soudci a vyšší soudní úředníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,
  2. stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,
  3. určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,
  4. určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.  

 

 

V následujících pdf odkazech naleznete rozvrh práce pro rok 2012:

Rozvrh práce na rok 2012

Rozvrh práce na rok 2012 ve znění změny č. 1 účinném od 1. 3. 2012

Rozvrh práce na rok 2012 ve znění změny č. 2 účinném od 1. 4. 2012

Rozvrh práce na rok 2012 ve znění změny č. 3 účinném od 23. 4. 2012

Rozvrh práce na rok 2012 ve znění změny č. 4 účinném od 1. 5. 2012

Rozvrh práce na rok 2012 ve znění změny č. 5 účinném od 13. 7. 2012

Rozvrh práce na rok 2012 ve znění změny č. 6 účinném od 3. 9. 2012

Rozvrh práce na rok 2012 ve znění změny č. 7 účinném od 1. 10. 2012

Rozvrh práce na rok 2012 ve znění změny č. 8 účinném od 1. 11. 2012

 

 

Seznam změn rozvrhu práce platného pro rok 2012:

Změna č. 1 Rozvrhu práce na rok 2012 

Změna č. 2 Rozvrhu práce na rok 2012 

Změna č. 3 Rozvrhu práce na rok 2012

Změna č. 4 Rozvrhu práce na rok 2012

Změna č. 5 Rozvrhu práce na rok 2012

Změna č. 6 Rozvrhu práce na rok 2012

Změna č. 7 Rozvrhu práce na rok 2012

Změna č. 8 Rozvrhu práce na rok 2012