Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 10

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2018

Rozvrh práce na rok 2018 - úplná znění:

 

Úsek správy soudu:

 

 

Trestní úsek:

 

 

Občanskoprávní úsek:

 

 

Přidělení přísedících:

 

 

Rozvrh práce na rok 2018 - změny:

 

 

 

 

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví

 

Určení notáře pro rok 2018 - vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 10 a uložených u Obvodního soudu pro Prahu 10