Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 10

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2017

Úplná znění:

Úsek správy soudu

Trestní úsek

Občanskoprávní úsek

Přidělení přísedících

 

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví

  • část týkající se Obvodního soudu pro Prahu 10 na str. 19 - 20 pod tímto odkazem
  • změna v pověřování od 01.07.2017 zde

 

Určení notáře 2017 - vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 10 a uložených u Obvodního soudu pro Prahu 10