Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 10

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2015

Úplná znění :

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu)znění k 01.01.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 01.02.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 9.2.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 19.03.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 01.04.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 01.05.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 01.06.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 01.07.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 01.08.2015

Rozvrh práce 2015 (úsek správy soudu) - znění k 01.09.2015

 

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek)znění k 01.01.2015

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek) - znění k 01. 02. a 17.02.2015

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek) - znění k 23.03.2015

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.04.2015

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.05.2015

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek) -znění k 01.06.2015

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek) - znění k 01.07.2015

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek)  - znění k 27.07 a 01.08.2015

Rozvrh práce 2015 (občanskoprávní úsek) - znění k 24.08. a 01.09.2015

 

Rozvrh práce 2015 (trestní úsek)znění k 01.01.2015

Rozvrh práce 2015 (trestní úsek) - znění k 01.02.2015

Rozvrh práce 2015 (trestní úsek) - znění k 01.05.2015

Rozvrh práce 2015 (trestní úsek) - znění k 01.07.2015

Rozvrh práce 2015 (trestní úsek) - znění k 01.08.2015

 

Rozvrh práce 2015 (přidělení přísedících)znění k 01.01.2015

Rozvrh práce 2015 (přidělení přísedících) - znění k 01.05.2015

 

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví pro obvod Městského soudu v Praze na rok 2015 - část týkající se Obvodního soudu pro Prahu 10 

 

Určení notáře 2015 - vydávání stejnopisů, opisů a výpisů z notářských zápisů sepsaných Státním notářstvím pro Prahu 10 a uložených u Obvodního soudu pro Prahu 10

 

Změny rozvrhu práce na rok 2015:

 změna účinná od 01.02.2015

 změna účinná od 9.2. a od 17.02.2015

změna účinná od 01.04.2015

změna účinná od 01.05.2015 trestní

změna účinná od 01.05.2015

změna účinná od 01.06.2015

změna účinná od 01.07.2015 a trestní část

změna účinná od 27.07. a 01.08.2015 a trestní část