Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 10

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2014

Úplná znění:

Rozvrh práce 2014 (úsek správy soudu)znění k 01.01.2014

Rozvrh práce 2014 (úsek správy soudu) - úplné znění k 01.02.2014

Rozvrh práce 2014 (úsek správy soudu) - úplné znění k 22.04.2014

Rozvrh práce 2014 (úsek správy soudu) - úplné znění k 01.07.2014

Rozvrh práce 2014 (úsek správy soudu) - úplné znění k 01.08.2014

Rozvrh práce 2014 (úsek správy soudu) - úplné znění k 20.10.2014

 

Rozvrh práce 2014 (občanskoprávní úsek)znění k 01.01.2014

Rozvrh práce 2014 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 01.02.2014

Rozvrh práce 2014 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 22.04.2014

Rozvrh práce 2014 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 01.06.2014

Rozvrh práce 2014 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 01.07.2014

Rozvrh práce 2014 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 01.08.2014

Rozvrh práce 2014 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 11.08.2014

Rozvrh práce 2014 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 01.09.2014 

 

Rozvrh práce 2014 (trestní úsek)znění k 01.01.2014

Rozvrh práce 2014 (trestní úsek) - úplné znění k 22.04.2014

Rozvrh práce 2014 (trestní úsek) - úplné znění k 01.09.2014

Rozvrh práce 2014 (trestní úsek) - úplné znění k 01.10.2014

 

Rozvrh práce 2014 (přidělení přísedících)znění k 01.01.2014

Rozvrh práce 2014 - (přidělení přísedících s novým datem volby)

Rozvrh práce 2014 - (přidělení přísedících k 01.06.2014)

Rozvrh práce 2014 - (přidělení přísedících k 01.11.2014)

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví pro obvod Městského soudu v Praze na rok 2014 -   část týkající se OS pro Prahu 10

 

 Změny rozvrhu práce na rok 2014

změna rozvrhu práce účinná od 01.02.2014

změna rozvrhu práce účinná od 22.04.2014

změny rozvrhu práce účinné od 01.06.2014 a 01.07.2014

změna rozvrhu práce účinná od 01.08.2014

změna rozvrhu práce účinná od 11.08.2014

změna rozvrhu práce účinná od 01.09.2014

změna rozvrhu práce účinná od 13.10.2014

změna rozvrhu práce účinná od 01.12.2014