Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 10

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2013

Úplná znění:

Rozvrh práce 2013 (úsek správy soudu) - znění k 1.1.2013

Rozvrh práce 2013 (úsek správy soudu) - úplné znění k 1.7.2013

Rozvrh práce 2013 (úsek správy soudu) - úplné znění k 15.10.2013

Rozvrh práce 2013 (úsek správy soudu) - úplné znění k 01.11.2013

 

Rozvrh práce 2013 (občanskoprávní úsek)znění k 1.1.2013

Rozvrh práce 2013 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 10.4.2013

Rozvrh práce 2013 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 01.05.2013

Rozvrh práce 2013 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 1.7.2013

Rozvrh práce 2013 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 23.07.2013

Rozvrh práce 2013 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 16.09.2013

Rozvrh práce 2013 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 15.10.2013

Rozvrh práce 2013 (občanskoprávní úsek) - úplné znění k 01.11.2013

 

Rozvrh práce 2013 (trestní úsek)znění k 1.1.2013

Rozvrh práce 2013 (trestní úsek) - znění k 01.05.2013

 

Rozvrh práce 2013 (přidělení přísedících)znění k 1.1.2013

 

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví pro obvod Městského soudu v Praze na rok 2013 -  část týkající se OS Praha 10

 

 Změny rozvrhu práce na rok 2013

změna rozvrhu práce účinná od 1.2.2013

změna rozvrhu práce účinná od 15.2.2013

změna rozvrhu práce účinná od 1.3.2013

změna rozvrhu práce účinná od 1.4.2013

změna rozvrhu práce účinná od 10.4.2013

změna rozvrhu práce účinná od 01.05.2013

změna rozvrhu práce účinná od 01.07.2013

změna rozvrhu práce účinná od 23.07.2013

změna rozvrhu práce účinná od 16.09.2013

změna rozvrhu práce účinná od  15.10.2013

změna rozvrhu práce účinná od  01.11.2013

změna rozvrhu práce účinná od 01.12.2013