Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 10

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2012

Úplná znění:

Rozvrh práce 2012 (úsek správy soudu) - znění k 1.1.2012

Rozvrh práce 2012 (občanskoprávní úsek) - znění k 1.1.2012

Rozvrh práce 2012 (trestní úsek) - znění k 1.1.2012

Rozvrh práce 2012 (přidělení přísedících) - znění k 1.1.2012

Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví pro obvod Městského soudu v Praze na rok 2012 /část týkající se OS Praha 10/

 

Změny rozvrhu práce na rok 2012 

 

Změna účinná od 1.1.2012

Změna účinná od 1.2.2012

Změna účinná od 20.2.2012

Změna účinná od 01.06.2012 

Změna účinná od 01.07.2012

Změna účinná od 01.08.2012

Změna účinná od 01.09.2012

Změna účinná od 01.10.2012

Změna účinná od 01.11.2012

Změna účinná od 12.11.2012