Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 1

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

Ve smyslu  § 400 a násl. zák.č. 292/2013 Sb. je možno podat návrh na předběžné opatření ve věcech  proti "domácímu násilí". Tento návrh musí být písemný a obsahovat náležitosti podle zák. o zvláštním řízení soudním.  Tento návrh je pak možno podat do podatelny soudu,  v mimopracovní době osobně Justiční stráži. Z organizačních důvodů nelze bezprostředně reagovat na podání učiněná elektronicky  mimopracovní dobu.

V případě ohrožení domácím násilím poskytne bezprostředně pomoc a ochranu Operační středisko Obvodního ředitelství  POLICIE ČR, Praha I, tel: +420 974 851 229, nebo je možno obrátit se na linku 158.

 
JUDr.Jana Červinková
   předsedkyně soudu

 

Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí ... pdf