Agregátor obsahu Agregátor obsahu

03.09.2019 Vláda schválila změnu v Akčním plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020

Vláda České republiky na svém včerejším jednání schválila změnu usnesení o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Obsah závazků i vysoký standard transparentnosti budou zachovány, naopak se sníží administrativní zátěž.

Vláda usnesením ze dne 31. července 2018 rozhodla o naplňování závazků České republiky v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (dále také OGP) prostřednictvím přijatého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. V červnu 2019 však nabyla účinnosti nová pravidla OGP, kvůli kterým bylo nutné změnit výše uvedené usnesení vlády. Konkrétně se jedná o zrušení povinnosti členských zemí OGP vytvářet, konzultovat a následně zveřejňovat samostatnou průběžnou roční sebehodnotící zprávu. Zachována zůstala pouze povinnost tuto zprávu zpracovat na konci časové působnosti Akčního plánu.

Nově došlo k zavedení častější povinnosti sbírat, projednávat a následně zveřejňovat průběžný pokrok v naplňování závazků Akčního plánu. Nové průběžné vyhodnocování s sebou přináší možnost efektivněji reagovat na zjištěné nedostatky v naplňování závazků. A jelikož je nová povinnost již naplňována v souladu s předchozími doporučeními, přináší změna usnesení faktické snížení administrativní zátěže.

Podrobné informace o Partnerství pro otevřené vládnutí a boji proti korupci v ČR naleznete zde.

 

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

3. 9. 2019