Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Práce na novém civilním řádu soudním se posouvají do další fáze

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v přípravách nového kodexu pro občanské soudní řízení. První část prací byla dokončena vyhotovením upravené verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Na dosavadní úsilí naváže nová expertní pracovní skupina, do jejíhož čela byl jmenován místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk.

 

Práce na novém kodexu pro občanské soudní řízení, o jehož přípravu Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě usiluje, se posouvají do další fáze. 

Expertní pracovní skupina pod vedením doc. JUDr. Petra Lavického, Ph.D. předložila Ministerstvu spravedlnosti druhou, upravenou verzi základních tezí věcného záměru. Dokument je na řadě míst rozšířen a obsahuje zapracování připomínek, které Ministerstvo spravedlnosti sesbíralo k první verzi předloženého návrhu od odborné veřejnosti a které byly pracovní skupinou vyhodnoceny jako relevantní.

V pracích na věcném záměru bude nyní pokračovat nová pracovní skupina složená ze zástupců justiční i advokátní praxe a akademické sféry. Do čela této expertní pracovní skupiny byl jmenován místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk. Pracovní skupina by měla v následujícím období návrh věcného záměru projít a jeho jednotlivé části vyhodnotit a obohatit o další poznatky z justiční praxe a moderní trendy ze zemí s novějšími zkušenostmi s rekodifikací civilního procesu. „Dosavadní materiál určitě obsahuje řadu prvků, z nichž by bylo vhodné i nadále vycházet. Rád bych však se zapojením odborníků z praxe i akademického prostředí dále podrobněji analyzoval, kde má stávající procesní právo rezervy k dalšímu zlepšení", říká Petr Šuk.

První verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního je přístupná na webu crs.justice.cz. Text upraveného návrhu se zapracováním části připomínek odborné veřejnosti je k dispozici zde.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

20. 7. 2021