Agregátor obsahu Agregátor obsahu

12.01.2021 Odborné justiční a závěrečné zkoušky budou odloženy na březen 2021

Ministerstvo spravedlnosti informuje o odkladu termínu zahájení odborných justičních a závěrečných zkoušek. S ohledem na přetrvávající velmi nepříznivou situaci související s pandemií onemocnění Covid-19, v zájmu ochrany zdraví uchazečů, zkušebních komisařů, jakož i zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti, a rovněž s přihlédnutím k nedostatku zkušebních komisařů (který bezprostředně souvisí s aktuální pandemickou krizí), rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti o posunutí termínu zahájení odborných justičních a závěrečných zkoušek na 2. březen 2021.

  • Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 19. – 22. 1. 2021, je termín zkoušek přesunut na 2. 3. – 5. 3. 2021.
  • Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 26. – 29. 1. 2021, je termín zkoušek přesunut na 9. 3. – 12. 3. 2021.
  • Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 2. – 5. 2. 2021, je termín zkoušek přesunut na 16. 3. – 19. 3. 2021.

Tyto termíny jsou stanoveny s výhradou aktuální epidemiologické situace a budou ze strany Ministerstva spravedlnosti potvrzeny nejméně 7 kalendářních dní před jejich konáním.

Justiční čekatelé podávají žádost o vykonání odborné justiční zkoušky prostřednictvím příslušného krajského soudu. Právní čekatelé podávají žádost o vykonání závěrečné zkoušky prostřednictvím příslušného krajského státního zastupitelství.

Další podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

12. 01. 2021