Agregátor obsahu Agregátor obsahu

04.07.2019 Nová Haagská Úmluva je na světě

V úterý 2. července 2019 byl slavnostně podepsán závěrečný akt Úmluvy o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. Judgments Convention), který završil 22. zasedání Haagské konference mezinárodního práva soukromého. Samotná Úmluva je výsledkem mnohaleté práce zástupců jednotlivých členských států, jež se na přípravě textu podíleli.

Českou republiku při sjednávání textu Úmluvy reprezentovali zástupci mezinárodního odboru civilního Ministerstva spravedlnosti. Podpis závěrečného aktu se uskutečnil v rámci slavnostní ceremonie v Paláci míru v Haagu v úterý 2. července.

Nová Haagská úmluva má potenciál být stěžejním nástrojem mezinárodního práva soukromého, který by měl značně zjednodušit přeshraniční uznávání a výkon rozhodnutí z jiných států. Úspěch tohoto počinu lze spatřovat už v širokém spektru států, které na její přípravě pracovaly. Vedle členských států Evropské unie jsou to například Čína, USA, Kanada, Rusko či Japonsko. Reálný přínos úmluvy pak bude záležet na počtu a rychlosti ratifikací, jež mají následovat. Evropská unie a její členské státy počítají, že k úmluvě přistoupí co nejdříve.


Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

4. 7. 2019