Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv v roce 2017

Ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva předložili vládě materiál nazvaný „Zpráva za rok 2017 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv".

Tento materiál zejména podává přehled podstatných událostí v řízeních vedených před Evropským soudem pro lidská práva během roku 2017, obsahuje anotace všech relevantních rozhodnutí vydaných proti České republice, pojednává o nápravných opatřeních přijatých nebo zvažovaných v souvislosti s výkonem rozsudků tohoto soudu a poukazuje na některé přetrvávající problémy, ať už jde o přetíženost štrasburského soudu nebo o vzdělávání romských dětí v České republice.

Součástí materiálu jsou i zprávy věnované dalším agendám kanceláře vládního zmocněnce, jejichž vyřizování převzala v roce 2017, a sice agendě kolektivních stížností podávaných na neuspokojivé provádění Evropské sociální charty k Evropskému výboru pro sociální práva a agendě individuálních oznámení podávaných k různým smluvním orgánům Organizace spojených národů (zejména k Výboru pro lidská práva, Výboru pro odstranění diskriminace žen nebo Výboru pro nucená zmizení).

Materiál mimo jiné ukazuje velkou rozmanitost otázek, které jednotlivé stížnosti v různých souvislostech nastolují – od zákonnosti vazby, přes různé aspekty práva na spravedlivý proces (přístup k soudu, výslech svědků obžaloby, přístup k utajovaným informacím, délka řízení a jiné), umisťování velmi malých dětí do kojeneckých ústavů, sterilizaci transgender osob, soukromý a rodinný život až po pokojné užívání majetku.

Informace o rozsudcích a rozhodnutích štrasburského soudu v češtině lze nalézt v databázi dostupné na adrese http://eslp.justice.cz/, jakož i ve Zpravodaji kanceláře vládního zmocněnce, dostupném zde, k jehož odběru je možné se přihlásit.

Ve zprávě vládního zmocněnce nejsou opomenuty ani další vyvíjené aktivity, které přísně vzato nepředstavují vyřizování stížností, jako jsou například činnosti na poli osvěty a vzdělávání nebo akce uspořádané v rámci loňského předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

 

Kancelář vládního zmocněnce