Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rychlejší, ale také efektivní soudy: Ministr Pelikán představil druhou výroční zprávu českého soudnictví

Výroční statistická zpráva českého soudnictví ukázala na pozitivní trendy, ale také na oblasti, na které je potřeba se zaměřit. Délka civilního řízení se oproti roku 2016 loni zkrátila a u okresních soudů z téměř dvou set na 180 dnů. To znamená, že polovina věcí je na soudech vyřízena za šest měsíců.

Mapa mediánových délek civilního řízení u okresních soudů zase ukázala, že až na výjimky jsou soudy po celé republice podobně rychlé.

„Myslím, že se podařilo pokračovat v nastavených trendech, zkracování délky řízení a zmenšování rozdílů mezi jednotlivými soudy. Statisticky jsou naše soudy ve velmi dobré kondici,"  řekl úvodem konference ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Mapa: Mediánové délky jednotlivých civilních řízení u okresních soudů

„Já jsem přicházel do funkce v situaci, kdy vůbec nebylo jasné, jak dlouhá budou řízení u jednotlivých soudů. Jsem rád, že tato čísla dokazují, že se daří tzv. „dvourychlostní justici" odstraňovat," doplnil ministr spravedlnosti.

Zajímavou novinkou je také měření délky řízení podle agendy. Nepřekvapí, že nejdéle trvá řízení u hospodářských trestných činů (148). Nejrychlejší jsou naopak řízení u trestných činů proti veřejnému pořádku (například zneužití pravomoci úřední osoby nebo úplatkářství), která trvají zhruba 72 dnů.

Tabulka: okresní soudy: délky trestního řízení dle hlav trestního zákoníku

Jako problematické se ukázalo správní soudnictví, kde agendy přibývá. „Lidé stále častěji napadají správní rozhodnutí. Délka správního řízení u krajských soudů se zvětšuje a je paradoxní, že například u pokuty za parkování má člověk k dispozici více opravných prostředků, než například u trestu jednoho roku nepodmíněně. Je proto otázkou, zda neomezit možnost správních žalob," pokračoval ministr.

Statistická zpráva se mimo jiné zaměřila také na insolvenční agendu. Od července 2017 totiž mohou podle novely insolvenčního zákona návrhy na oddlužení podávat pouze Ministerstvem spravedlnosti akreditované subjekty, nebo advokáti (insolvenční správci, notáři apod.) za limitovanou odměnu. Níže uvedený graf ukazuje vývoj počtu podání na oddlužení v loňském roce.

„Na tomto grafu je vidět, že došlo k určitému „předzásobení trhu" před účinností novely, ale dnes se počet zahájených řízení vrátil do normálu. Nenaplnily se tedy obavy, že na vyřizování návrhů na oddlužení nebude dostatek akreditovaných neziskovek nebo advokátů," uzavřel ministr Pelikán.

Celá statistická zpráva je ke stažení zde: formát .doc | .pdf.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti