Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Podpora mediací: Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo nový materiál pro soudce

Na podzim roku 2016 ustanovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán Pracovní skupinu k mediaci. Nejnovějším výsledkem činnosti této pracovní skupiny je dotazník nazvaný „Diagnostika případů vhodných k mediaci". Ten má sloužit jako pomocná šablona pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. Jedná se o doporučující pomocnou metodiku pro soudy, která stanovuje kritéria pro výběr případů vhodných k mediaci. Uvedený materiál jsme rozeslali předsedům krajských soudů a předpokládáme, že jej využijí také okresní soudy v jejich působnosti. Rovněž Justiční akademie jej může použít jako studijní podklad pro vzdělávací akce.

Dotazník je ke stažení zde.

Pracovní skupina k mediaci chce vytvářet vhodné podmínky pro systémové zakotvení mediace a profese mediátora v České republice, podporovat využívání mediace a její kvalitní fungování. Skládá se ze 14 zástupců významných institucí a odborníků na poli mediace, mezi nimi jsou zástupci MSp, ČAK, Asociace mediátorů ČR, PF UP v Olomouci, PF UK v Praze, PF MU v Brně, Mediačních center, PMS ČR, soudců, zkušebních komisařů a zapsaných mediátorů i Justiční akademie. Společné schůzky pracovní skupiny se konají jednou za 3 měsíce.