Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Pietní akt k uctění památky obětí romského holokaustu

Ministerstvo spravedlnosti uctilo v neděli 19. srpna 2018 památku obětí romského holocaustu při pietním aktu v areálu památníku romského pracovního tábora v Hodoníně u Kunštátu. Ministra spravedlnosti při této příležitosti zastupoval náměstek Petr Jäger.

K setkání uvedl: "V rámci připomínání památky romského holocaustu je obtížné zastupovat ministerstvo, které má v názvu slovo spravedlnost", když o jakékoliv spravedlnosti vůči Romům, kteří prošli koncentračními tábory nemůže být řeči.

Rovněž potrestání dosud nepostižených strůjců a vykonavatelů tohoto rasově motivovaného bezpráví již dnes, s velkým odstupem času, není v rukou zákonů lidských, nýbrž božích.

Přesto jeden úkol pro Ministerstvo spravedlnosti přetrvává a zdá se, bohužel, že na své naléhavosti nepozbývá. Je jím ochrana piety obětí holocaustu a lidské důstojnosti přeživších a pozůstalých.

Nelze totiž přehlížet společenskou recidivu hnutí i jednotlivců, kteří veřejně genocidní praktiky nacistické Třetí říše schvalují či se stejným úmyslem popírají. Právní řád v tomto ohledu jasně vyjadřuje hodnotová východiska našeho státu založeného na myšlence rovnosti všech lidských bytostí. Věřím, že není prostoru pro pochybnosti o tom, že česká justice, selžou-li jiné mechanismy, bude pokusy o prosazování myšlenek etnické a rasové nenávisti rozhodně postihovat."

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti