Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Od 1. září je potřeba mít při vstupu na Ministerstvo spravedlnosti zakrytá ústa a nos

Ministerstvo spravedlnosti na základě vývoje epidemiologické situace a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví činí od 1. září nové preventivní kroky proti šíření onemocnění COVID-19. Cílem opatření, která spočívají především v ochraně dýchacích cest a dezinfekce rukou, je zejména zajištění bezproblémového chodu ministerstva a ochrana zdraví zaměstnanců i veřejnosti.

Opatření ukládá všem návštěvám povinnost mít po celou dobu pobytu v budovách ministerstva zakrytá ústa a nos (použitím roušky, respirátoru, šátku apod.) a při vstupu provést dezinfekci rukou. K tomu je možné využít dezinfekční prostředky připravené u vstupu nebo vlastní.

Všichni zaměstnanci ministerstva musí používat ochranu dýchacích cest v prostorách určených pro kontakt s veřejností a při vstupu si také dezinfikovat ruce.

Nad rámec výše zmíněných opatření také doporučujeme dodržovat při jednáních v budově ministerstva rozestup minimálně dva metry, bude-li to samozřejmě možné.

Více informací naleznete zde.

 

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

31. 8. 2020