Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ministerstvo spravedlnosti nemůže znovu zahájit přezkum ve věci střetu zájmů Andreje Babiše

Ministerstvo spravedlnosti nemůže znovu zahájit přezkumné řízení k rozhodnutí Středočeského kraje ve věci střetu zájmů Andreje Babiše. Nový podnět Transparency International (TI) z 20. srpna 2020 doplněný o vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství neobsahuje nové poznatky, jak TI tvrdí, ale pouze znovu shrnuje již dříve posouzené závěry.

V dané věci Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán řízení zastavil s odkazem na to, že spáchání přestupku nebylo prokázáno. Ministerstvo spravedlnosti již v říjnu 2019 dospělo k závěru, že rozhodnutí odvolacího správního orgánu nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Obdržený podnět již jednou Ministerstvo spravedlnosti posuzovalo jako podnět k zahájení řízení z moci úřední podle správního řádu. Nyní se tedy jedná o již druhý podnět k zahájení přezkumného řízení v této věci, který Ministerstvo spravedlnosti od TI obdrželo.

Vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství z 22. července 2020, kterým TI nyní doplnila podání, dle názoru Ministerstva spravedlnosti není důvodem pro zahájení přezkumného řízení, neboť nepřináší žádné nové poznatky o pravomocně skončené věci. Iniciovat vydání rozhodnutí soudu, které by rozhodnutí Středočeského kraje mohlo zvrátit, přitom bylo v kompetenci právě Nejvyššího státního zastupitelství, které se rozhodlo této kompetence nevyužít.

„Tvrzení Transparency International jsou zavádějící. Uvítala bych z jejich strany věcnou argumentaci než druh takového politikaření. Překvapuje mě, s jakou neznalostí zákona byl tento podnět připraven. Je s podivem, že právníci této organizace nevědí, že kdybychom vyhověli jejich požadavku, porušili bychom zákon," uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

25. 08. 2020