Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kodaňská konference k reformě Evropského soudu pro lidská práva

Náměstek ministra spravedlnosti Petr Jäger se zúčastnil konference věnované fungování systému Evropské úmluvy o lidských právech. Kodaňské setkání ve dnech 12. až 13. dubna 2018 proběhlo v souvislosti s dánským Předsednictvím ve Výboru ministrů Rady Evropy. Členem delegace byl vládní zmocněnec pro řízení před Evropským soudem pro lidská práva Vít A. Schorm.

 

Evropský soud pro lidská práva, jehož úkolem je na základě podaných stížností posoudit dodržování Evropské úmluvy ze strany členských států, je setrvale přetížen. „Třebaže se situace v posledních letech velice zlepšila a celkový objem nedodělků se postupně snížil o dvě třetiny na necelých 57 tisíc nevyřízených stížností, situace stále není uspokojivá. Stěžovatelé, a mezi nimi pochopitelně i čeští občané, musí na rozhodnutí čekat nezřídka i několik let," uvedl náměstek Jäger.

Současný reformní proces byl odstartován v roce 2010 a kodaňská konference je pátou v řadě. Deklarace, která byla na konferenci přijata, mimo jiné rozvíjí princip subsidiarity, tedy zásady, která se projevuje zdůrazněním povinnosti jednotlivých států zajistit dodržování lidských práv a základních svobod především prostřednictvím svých vnitrostátních soudů. Aktuálním problémem je však i přetíženost následného kontrolního systému, protože některé státy rovněž selhávají při výkonu již vydaných rozsudků štrasburského soudu.

Významnou součástí přijaté Deklarace jsou i úvahy o vyšším zapojení jednotlivých států a nevládních organizací do procesu projednávání stížností, a to ve snaze prohloubit přesvědčivost rozsudků, které mohou mít zásadní společenské dopady napříč Evropou.

Náměstek Jäger ve svém projevu zdůraznil potřebu důkladné analýzy struktury nevyřízených stížností, jež by mohla následně vést k odstranění příčin, které k náporu na štrasburský soud vedou. „Při debatách o posílení Soudu se nevyhneme otázce jeho rozpočtu, a to zvláště v době, kdy se příjmy Rady Evropy potýkají s citelnými výpadky. Česká republika vyslyšela výzvu adresovanou členským státům a v loňském roce dobrovolně přispěla na fungování Soudu částkou přesahující 60 tisíc eur," doplnil náměstek Jäger.

Dánsko převzalo Předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy v listopadu 2017 právě od České republiky.

 

13. 4. 2018                                                Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti