Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Evropská komise zveřejnila novou srovnávací zprávu o fungování justičních systémů: ČR si polepšila

Česká justice pokračuje ve zkracování délky civilního řízení. K vyřešení sporu dochází za méně než 200 dní, přičemž oproti výsledkům z roku 2015 se řízení ještě o něco zrychlilo. Počet vyřízených případů je i nadále vyšší než počet nově příchozích. Bohužel se prozatím nepodařilo zvýšit počet vyřízených věcí správními soudy 1. stupně.1 Vyplývá to z hodnocení justičních systémů členských států Evropské unie The 2018 EU Justice Scoreboard, které již po šesté vydala Evropská komise.

Zrychlující se soudní řízení je charakteristické pro justiční systémy napříč Unií. Délka sporů se od roku 2010 zkrátila nebo alespoň zůstala na stejné úrovni téměř ve všech členských státech.

V počtu vyřešených případů oproti nově příchozím v roce 2016 docházelo k posunům. Zatímco v řadě zemí se obě čísla začala vyrovnávat, v České republice i nadále docházelo k nárůstu prvního ukazatele, což poukazuje na rostoucí efektivitu soudnictví v daném období.

Pozitivní hodnocení si Česká republika vysloužila v oblasti využívání elektronických podání a komunikace mezi soudy a účastníky. Zapracovat by podle Evropské mise měla naopak na zlepšení dostupnosti informací veřejnosti o justičním systému.

Tzv. EU Justice Scoreboard se zaměřuje na aspekty nezávislosti, kvality a efektivity národních justičních systémů. Jedná se o komparativní informační nástroj, jehož úkolem je pomoci EU a členským státům zvýšit efektivitu národních justičních systémů. Zpráva je součástí hodnocení členských států ze strany Evropské komise v rámci tzv. Evropského semestru.

Jednotlivé přehledy byly sestaveny Evropskou komisí z různých zdrojů, zejména z dat dodaných členskými státy, z vlastních zdrojů Komise (např. studie, které si Komise zadává), ale také dalšími organizacemi. Základem, zejména pro statistiky délky soudních řízení, jsou statistiky dodané Výborem pro efektivitu justice Rady Evropy (CEPEJ).

Česká republika od loňského roku publikuje také vlastní výroční statistickou zprávu o českém soudnictví, která kromě řady relevantních dat poskytuje komentáře k jednotlivým údajům. Výsledky za rok 2017 představíme v následujících týdnech.

Aktuální zpráva EU Justice Scoreboard je dostupná zde.

Dřívější zprávy EU Justice Scoreboard jsou zveřejněny zde

První zpráva MSp České soudnictví 2016: Výroční statistická zpráva je dostupná zde.

 

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

——————————————————————————

1Zpráva pracuje s daty za rok 2016.