Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Elektronický justiční spis jako cesta k efektivnější justici: MSp zahajuje předběžné tržní konzultace

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje se záměrem zprovoznit elektronický justiční spis, který pomůže ke zrychlení a zefektivnění justice. Aktuálně Ministerstvo připravuje veřejnou zakázku s názvem „Vývoj a implementace eISIR," v rámci které elektronický spis vznikne. Předmětem veřejné zakázky je nový informační systém a nástavba pro agendu insolvenčního řízení. Veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „eJustice 2020 - část eISIR".

 

K výše uvedené veřejné zakázce proběhnou s přihlášenými dodavateli dne 26. dubna 2018 v 10 hodin dopoledne předběžné tržní konzultace. Podrobnosti a podmínky účasti naleznou zájemci na tomto odkazu: https://nen.nipez.cz/profil/profilMsp.

 

Nasazení elektronického spisu do provozu očekává Ministerstvo spravedlnosti do konce roku 2020. Financování vytvoření informačního systému proběhne v rámci projektu Evropské Unie.

 

12. 4. 2018                                Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti