Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Český obchodní rejstřík se propojil s obchodními registry dalších evropských zemí

Od jara letošního roku je český obchodní rejstřík součástí tzv. BRIS (Business Registers Interconnection System), který propojuje obchodní rejstříky evropských zemí. Systém umožňuje získat údaje o všech kapitálových společnostech v celé Evropské unii a zjednodušuje předávání informací mezi obchodními rejstříky členských státu Unie. 

Všechny společnosti s ručením omezením a akciové společnosti (respektive národní formy, které těm českým odpovídají) může široká veřejnost vyhledávat na portálu evropské e-Justice.

Společnost lze najít jak podle přiděleného identifikačního čísla, tak podle názvu. Každý zájemce bezplatně získá základní informace o společnosti, například její typ, zemi registrace, sídlo, název a identifikační číslo. Další informace jsou dostupné s ohledem na režim rejstříku státu, kde je společnost registrována.

„Snadná dostupnost a rychlé sdílení informací v evropských obchodních rejstřících představuje výrazné zjednodušení a zefektivnění obchodního styku v Unii," popsal přínos propojení českého obchodního rejstříku se systémem BRIS ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Některé členské státy, Česká republika také, mají obchodní rejstřík veřejný a listiny o společnostech jsou dostupné online a zdarma. V jiných členských státech se za informace a listiny musí platit. Případnou platbu lze provést a listiny lze získat přímo prostřednictvím portálu.

Kromě možnosti jednotného vyhledávání v evropských obchodních registrech umožňuje BRIS také automatické předávání některých vybraných informací mezi obchodními rejstříky jednotlivých členských států. Velmi se zjednoduší především výměna informací v případě přeshraničních přeměn kapitálových společností a závodů nebo odštěpných závodů zahraničních společností.    

BRIS vznikl na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o některých aspektech práva obchodních společností. V současné chvíli jsou k němu připojeny takřka všechny obchodní rejstříky států Unie.  

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti