Průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů lze podávat do pondělí 8. července 2024

Z důvodu extrémního vytížení může být aplikace pro podání oznámení veřejných funkcionářů nedostupná. Omlouváme se za komplikace, v případě nedostupnosti opakujte prosím akci v jinou dobu. S ohledem na uvedené technické potíže bude Ministerstvo spravedlnosti považovat oznámení podaná do pondělí 8. července 2024 včetně za podaná včas.

Začátek formuláře

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

Konec formuláře

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení nebo datovou zprávou fyzické osoby (vlastní DS) na ID datové schránky: kq4aawz.

Za nedodržení lhůty lze uložit veřejnému funkcionáři pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

 

Ministerstvo spravedlnosti

1. července 2024