Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL)

Výbor MONEYVAL je nezávislý monitorovací mechanismus Rady Evropy, který je přímo odpovědný Výboru ministrů a je jedním z regionálních uskupení podle standardů Finančního akčního výboru (FATF). FATF je mezivládní organizace, vytvářející mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF byl založen v roce 1989 a rok poté vydal tzv. Čtyřicet doporučení v boji proti praní špinavých peněz, která byla v roce 2001 doplněna o 9 Speciálních doporučení v boji proti financování terorismu. Tato doporučení byla několikrát revidována a jejich aktuální verze je dostupná zde. Standardy FATF, ať už přímo nebo prostřednictvím regionálních uskupení, je vázáno přes 180 jurisdikcí a jednou z významných aktivit FATF je vydávání seznamu vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí.

Hlavní náplní Výboru MONEYVAL jsou vzájemná hodnocení členských zemí, která spočívají v hodnocení země certifikovanými experty, kteří se zaměřují zejména na efektivitu systému boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v dané zemi. Hodnotící návštěva trvá zhruba dva týdny a hodnotitelé se setkají se všemi relevantními subjekty z veřejné i soukromé sféry.

V České republice má hlavní gesci Finanční analytický úřad a dalšími dvěma členy delegace jsou zástupci Ministerstva spravedlnosti a České národní banky. Česká republika má za sebou čtyři kola hodnocení (1. kolo 1998, 2. kolo 2001, 3. 2005 a 4. kolo 2010). Aktuálně probíhá páté kolo hodnocení a naše hodnotící zpráva bude projednána a přijata na plenárním zasedání Výboru v prosinci 2018. Česká republika pak bude povinna implementovat doporučení, která Výbor ve zprávě schválí. Hodnotící zprávy České republiky je možné nalézt zde.

Užitečné odkazy

Hodnocení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu

Mezinárodní sankce

FATF

MONEYVAL