Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Programové období 2014–2020

programovém období 2014–2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard EUR, které je možné čerpat v rámci národních operačních programů, programů přeshraniční spolupráce a programů nadnárodní a mezinárodní spolupráce.

Ministerstvo spravedlnosti a další organizační složky resortu justice využívají či plánují využít prostředky těchto programů:

Přehled projektů:

OPERAČNÍ PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
ROZPOČET PROJEKTU
OP ŽP

Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 2396/11 a Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006780

Více zde

KS Plzeň 1.1.2019 31.12.2021 16 571 471 Kč
OP ŽP

Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006756

Více zde

OS Plzeň-město 1.7.2018 31.12.2019 10 710 594 Kč
OP ŽP Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Teplicích
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006683
OS v Teplicích 1.1.2019 31.5.2021 35 749 300 Kč
OP ŽP Energeticky úsporný projekt ve Věznici Nové Sedlo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006720 Vězeňská služba ČR 1.7.2019 1.7.2022 56 200 000 Kč
OP ŽP Energeticky úsporný projekt ve Věznici Ostrov CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006702 Vězeňská služba ČR 1.7.2019 1.7.2022 124 630 000 Kč
OP ŽP Energeticky úsporný projekt ve Věznici Všehrdy CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006703 Vězeňská služba ČR 1.7.2019 1.7.2022 127 380 000 Kč
OP ŽP Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006698
Vězeňská služba ČR 1.8.2018 31.3.2020 72 420 000 Kč
OPZ

Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008096

více zde

Justiční akademie 1.1.2018 31.12.2020 9 561 495 Kč
OPZ

Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008095

více zde

Justiční akademie 1.1.2018 31.12.2020 9 727 687,50 Kč
OP ŽP Snížení energetické náročnosti budovy Okresního soudu v Litoměřich
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006302
OS v Litoměřicích 1.1.2019 31.5.2022 46 705 650 Kč
IROP

Agendový informační systém Probační a mediační služby 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006422

více zde

Probační a mediační služba 18.5.2018 31.12.2020 48 620 000 Kč
IROP

Odhalování kybernetických zranitelností nástroji vulnerability managementu
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0002919

více zde

Ministerstvo spravedlnosti  19.4.2017 30.4.2019 11 635 383 Kč
OPZ

Komplexní poradenství pro oběti trestných činů
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003557

více zde

Probační a mediační služba 1.7.2016 30.6.2020 86 756 635,47 Kč
OPZ

Rozvoj a rozšíření činnosti týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236

více zde

Probační a mediační služba 1.5.2016 30.4.2020 42 665 000,40 Kč
OPZ

Rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení dvou inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002257

více zde

Probační a mediační služba 1.5.2016 30.4.2020 64 657 802,40 Kč
IROP

eJustice 2020 - část e ISIR
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0002820

Více zde

Ministerstvo spravedlnosti  21.1.2017 31.12.2020 219 946 300 Kč
OP ŽP

Energeticky úsporný projekt ve Věznici Jiřice

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006696

Vězeňská služba ČR 1.7.2019 1.4.2021 52 560 000 Kč