Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Colloredo Mansfeldová proti České republice

Dne 11. ledna 2018 rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že v restitučním řízení vedeném stěžovatelkou o mobiliář zámku Opočno došlo k porušení práva na spravedlivý proces chráněného článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, a to z důvodu nedodržení zásady kontradiktornosti řízení.

Rozsudek ve věci navazuje na před rokem vydaný rozsudek v kauze bratrance stěžovatelky Jeroma Colloredo Mannsfelda, který ve vnitrostátním řízení vystupoval vedle stěžovatelky jako spolužalobce. Obě stížnosti postupně posuzované Soudem ve Štrasburku tudíž vyvolávaly totožné otázky.

Pro rozhodnutí o sporném restitučním nároku bylo zásadní určit, zda vlastnictví k zámku přešlo na stát před či až po rozhodném dni 25. února 1948. Vnitrostátní soudy v tomto ohledu opřely svůj závěr o rozhodnutí Ministerstva zemědělství z roku 1947, jímž byl zámek Opočno prohlášen za státní kulturní památku. Tento klíčový důkaz však nebyl stěžovatelce a jejímu bratranci v řízení předložen k vyjádření, čímž dle Soudu došlo k porušení zásady kontradiktornosti řízení. 

Stěžovatelce byla přiznána náhrada nemajetkové újmy ve výši 6400 eur. Nyní má možnost požádat Ústavní soud o obnovu řízení o původně podané ústavní stížnosti.

 

Kancelář vládního zmocněnce, 11. ledna 2018