Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Bezbariérový přístup

 

Informace investičního útvaru
Krajského soudu v Ústí nad Labem
o bezbariérovém přístupu do budov soudů
v obvodu jeho působnosti

Krajský soud v Ústí nad Labem


Objekt má bezbariérový  přístup do budovy a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.
Krajský soud využívá kancelářské prostory v budově MEI OFFICES, s. r. o. (dříve budova  PVT), tento objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.

Krajský soud  v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci

Objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.

Okresní soud v České Lípě

Objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.

Okresní soud v Děčíně

Objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.

Okresní soud v Chomutově

Objekt v ulici Na Příkopech (hlavní budova) má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.
Objekt v ulici Partyzánská (trestní úsek) má bezbariérový přístup pomocí zvedací plošiny. Uvnitř budovy je možný bezbariérový přístup do vyšších pater pomocí výtahu.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Bezbariérový přístup do budovy není zajištěn do žádné z budov.
V případě potřeby se lze obrátit na členy justiční stráže.
Je vhodné včas informovat o tom, že účastníky řízení, právními zástupci, svědky či znalci jsou osoby s omezenou schopností pohybu, resp. že jednání má zájem jako veřejnost se zúčastnit občan s omezenou schopností pohybu, aby mohla být přijata potřebná organizační opatření.
Předem informován by měl být vyřizující soudce, aby jednání mohlo být nařízeno do jednací síně, která se nachází v přízemí budovy soudu.

Okresní soud v Liberci

Objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.

Okresní soud v Litoměřicích

Objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.

Okresní soud v Lounech

Objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.

Okresní soud v Mostě

Objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.

Okresní soud v Teplicích

Objekt má bezbariérový přístup pomocí zvedací plošiny. Uvnitř budovy není možný bezbariérový přístup do vyšších pater, budova nemá žádný výtah.

Okresní soud v Ústí nad Labem

Objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.
Okresní soud využívá kancelářské prostory v budově MEI OFFICE, s. r. o. (dříve budova PVT), tento objekt má bezbariérový přístup a po celé budově je možné se pohybovat pomocí výtahu.