Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontaktní osoby KS UL

Krajský soud v Ústí nad Labem

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 111
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: phgaba8
E-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Krajský soud v Ústí nad Labem

Předseda krajského soudu

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 255
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LDorfl@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Dörfl

Sekretariát předsedy krajského soudu

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 256
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: sekretariat@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Martina Navrátilová, Dis. – sekretářka a asistentka předsedy

Tisková mluvčí

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 143, mobil 734 416 206
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: mtrejbalova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Trejbalová - poskytuje informace POUZE pro media. V nepřítomnosti kontaktujte: JUDr. Veroniku Suchoňovou, mobil: 601 084 209, VSuchonova@ksoud.unl.justice.cz   

Ředitel správy krajského soudu

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 273
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JTobias@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Tobiáš - ředitel správy soudu

Místopředsedkyně pro úsek občanskoprávní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 499
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JNovakova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Jana Nováková

Místopředsedkyně pro úsek občanskoprávní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 214
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LCeplova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Ceplová - pro úsek občanskoprávní, vzdělávací a metodickou činnost

Místopředseda pro úsek obchodní, insolvenční a veřejné rejstříky

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 301
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: TZadrazil@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Tomáš Zadražil

Místopředsedkyně pro úsek správní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 253
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MLehka@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.

Místopředseda pro úsek trestní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 222
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LSafrankova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Šafránková

Evidence soudních znalců, tlumočníků

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 370
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Alena Kutheilová

Útvar investic

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 351
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LMiltner@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Miltner - vedoucí útvaru

Útvar ekonomický

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 261
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JKalda@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Kalda - vedoucí útvaru

Útvar finanční kontroly

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 128
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: APetrova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Alena Petrová

Útvar informatiky

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 289
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MPucova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Milena Pucová - vedoucí útvaru

Útvar bezpečnosti a krizového řízení

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 460 72
Tel: 477 047 279
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: RHava@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Háva - bezpečnostní ředitel

Útvar personálních činností

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 257
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: EPolakova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Eva Poláková

Útvar údržby a majetkové správy

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 300
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JVyletal@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Jan Vyleťal - vedoucí útvaru

Útvar účtárny

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 275
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MPraskova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Miroslava Prášková - vedoucí účetní

Úsek vymáhání soudních pohledávek

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 122
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: VLangweilova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Věra Langweilová - vymáhající úřednice

Pokladna

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 288
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MStillova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Markéta Štillová- pokladní

Podatelna

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 386
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: ITataiova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ivana Tataiová - vedoucí podatelny

Obchodní úsek (agenda prvostupňová - 33Cm, 61Cm)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 333
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: DBaborakova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Daniela Baboráková - vedoucí kanceláře

Obchodní úsek (agenda prvostupňová - 20Cm, 24Cm, Cm do r. 1996)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 337
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: HDonatova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Helena Donátová - vedoucí kanceláře

Obchodní úsek (agenda prvostupňová - odd. 18, 26 Cm)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 339
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MVinšová@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Marie Vinšová - vedoucí kanceláře

Obchodní úsek (prvostupňová agenda - 71Cm, 72Cm, 72Nc)

Ulice: Kramoly 1574/39 (v budově MEI s. r. o.)
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 315
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: HSkopkova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Hana Škopková - vedoucí kanceláře

Obchodní úsek (agenda prvostupňová - 17Co, 68Cm, 68ECm)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 339
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MVinsova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Marie Vinšová - vedoucí kanceláře

Veřejný rejstřík

Ulice: Kramoly 1574/39 (v budově MEI s. r. o.)
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 155
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MJohannesova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Miroslava Johannesová - vedoucí kanceláře

Veřejný rejstřík

Ulice: Kramoly 1574/39 (v budově MEI s. r. o.)
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 151
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JGrusserova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Jana Grusserová - vedoucí kanceláře

Veřejný rejstřík - sbírka listin

Ulice: Kramoly 1574/39 (v budově MEI s. r. o.)
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 494
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: Sbirka_listin@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ildikó Chalušová

Správní úsek (15A, 15Af, 15Ad, 40A, 42A, 42Ad, 42Az, 75A, 75Ad, 75Az, 78A, 78Ad, 78Az, 41A, 41Az, 15Na)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 380
Fax: 477 047 247
ID datové schránky: 
E-mail: JRichtrova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Jitka Richtrová - vedoucí kanceláře

Občanskoprávní úsek (agenda odvolací - 9Co, 10Co)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 366
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: IKasparova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Iveta Kašparová - vedoucí kanceláře

Občanskoprávní úsek (agenda odvolací - 14Co, 84Co, 47C, 8UL)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 491
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: GOulicka@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Gabriela Oulická - vedoucí kanceláře

Občanskoprávní úsek (agenda odvolací - 11Co, 12Co)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 125
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: DPelakova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Dana Peláková - vedoucí kanceláře

Občanskoprávní úsek (agenda odvolací - 8Co, 8Nc, 13Co, 13Nc, 96Co, 96Nc)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 136
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MKubova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Markéta Kubová - vedoucí kanceláře

Občanskoprávní úsek (agenda odvolací - 95Co, 47Nc)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 248
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: PSkrenkova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Petra Skřenková - vedoucí kanceláře

Trestní úsek (agenda prvostupňová - T, Tm, Nt)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 325
Fax: 477 047 286
ID datové schránky: 
E-mail: LHajasova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Lenka Hajasová - vedoucí kanceláře

Trestní úsek (agenda odvolací - To, Tmo, Rodo)

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 368
Fax: 477 047 369
ID datové schránky: 
E-mail: LRichterova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Leona Richterová - vedoucí kanceláře