Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontaktní osoby KS UL

Krajský soud v Ústí nad Labem

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 111
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: phgaba8
E-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Krajský soud v Ústí nad Labem

Předseda krajského soudu

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 255
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LCeplova@ksoud.unl.justice.cz  
Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Ceplová - pověřená zastupováním uvolněné funkce předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem

Sekretariát předsedy krajského soudu

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 256
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: sekretariat@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Martina Navrátilová, Dis. – sekretářka a asistentka předsedy

Tiskový mluvčí

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 282, mobil 702 260 339
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JBarc@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Barč - poskytuje informace POUZE pro media. V nepřítomnosti kontaktujte: JUDr. Veroniku Suchoňovou, mobil: 601 084 209, VSuchonova@ksoud.unl.justice.cz   

Ředitel správy krajského soudu

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 273
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JTobias@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Tobiáš - ředitel správy soudu

Místopředsedkyně pro úsek občanskoprávní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 499
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JNovakova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Jana Nováková

Místopředsedkyně pro úsek občanskoprávní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 214
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LCeplova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Ceplová - pro úsek občanskoprávní, vzdělávací a metodickou činnost

Místopředseda pro úsek obchodní, insolvenční a veřejné rejstříky

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 301
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: TZadrazil@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Tomáš Zadražil

Místopředsedkyně pro úsek správní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 253
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MLehka@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.

Místopředseda pro úsek trestní

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 222
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LSafrankova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Šafránková

Evidence soudních znalců, tlumočníků

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 370
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Alena Kutheilová

Útvar investic

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 351
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: LMiltner@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Miltner - vedoucí útvaru

Útvar ekonomický

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 261
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JKalda@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Kalda - vedoucí útvaru

Útvar finanční kontroly a controllingu

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 128
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: APetrova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Alena Petrová - vedoucí útvaru

Útvar informatiky

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 289
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MPucova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Milena Pucová - vedoucí útvaru

Útvar bezpečnosti a krizového řízení

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 460 72
Tel: 477 047 279
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: RHava@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Háva - bezpečnostní ředitel

Útvar personálních činností

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 257
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: EPolakova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Eva Poláková - vedoucí útvaru

Útvar údržby a majetkové správy

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 300
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: JVyletal@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Jan Vyleťal - vedoucí útvaru

Útvar účtárny

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 275
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MPraskova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Miroslava Prášková - vedoucí účetní

Úsek vymáhání soudních pohledávek

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem 50
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 122
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: VLangweilova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Věra Langweilová - vymáhající úřednice

Pokladna

Ulice: Národního odboje 1274
Obec: Ústí nad Labem
PSČ: 400 92
Tel: 477 047 288
Fax: 477 047 118
ID datové schránky: 
E-mail: MStillova@ksoud.unl.justice.cz
Kontaktní osoba: Markéta Štillová- pokladní