Přejít k obsahu

Krajský soud v Plzni

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

 

 

Telefonní ústředna

přízemí č. dveří 38
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 121
       +420 377 868 888
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: spojovatelka

 

 

Informační centrum

přízemí č. dveří 56
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň

Tel: +420 377 868 143
       +420 377 868 144
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
email: infocentrum@ksoud.plz.justice.cz 
kontaktní osoba: Renata Archmanová, Alice Balážová

 

Podle ust. § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, soud poskytuje účastníkům řízení  poučení pouze o jejich procesních právech a povinnostech.

Informační centrum Krajského soudu v Plzni podává informace o stavu řízení, nařízeném jednání, pořizování kopií ze soudních spisů a nabytí právní moci rozhodnutí včetně vyznačování doložky právní moci na soudní rozhodnutí pro všechny úseky soudu (mimo oddělení veřejných rejstříků fyzických a právnických osob).

Pro nahlížení nebo studium spisů je možno se objednat na kontaktním místě na č. tel. 377 868 143 nebo 377 868 144, případně e-mailem infocentrum@ksoud.plz.justice.cz. V elektronické nebo telefonické žádosti sdělte prosím spisovou značku projednávané věci, datum a čas Vaší návštěvy, nejlépe 2 dny předem. Upozorňujeme, že v případě požadavku zajistit nahlížení nebo studium spisů ihned, je toto spojeno s delší časovou prodlevou, kterou nelze ovlivnit. Do spisu je možné nahlédnout nejpozději dva pracovní dny před nařízeným jednáním, jinak jen po předchozí domluvě se soudcem, který tuto věc řeší.

Informační kancelář nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství.

Bezplatná právní pomoc je centrálně organizována prostřednictvím České advokátní komory. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách www.cak.cz – vlevo položka „pro veřejnost" a „bezplatné právní poradenství".

Právní poradenství pak poskytují vedle advokátů též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách http://www.obcanskeporadny.cz/index.php?Itemid=8.

S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Informační kancelář poskytuje informace pouze o jednotlivých řízeních.

Informace o trestních řízeních jsou poskytovány u vedoucích trestních kanceláří na telefonní číslech 377 868 201 a 377 868 202.

Uložení dokumentů do sbírky listin je možné si zkontrolovat ve veřejném rejstříku na adrese: https://or.justice.cz nebo na telefonních číslech kanceláře veřejného rejstříku 377 869 611,  377 869 632 a 377 869 603.

 

 

 

Podatelna

přízemí č. dveří 67
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 141

       +420 377 868 142
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Kateřina Kellerová

 

 

Insolvenční podatelna

přízemí č. dveří 7
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 153
       +420 377 868 020
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Hana Manová, Ilona Špinková

 

 

Pokladna

I. patro č. dveří 113
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 242
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Čepická

 

 

Tisková mluvčí krajského soudu

II. patro č. dveří 154
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 373
Mobil: +420 778 726 286
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Jana Durná

 

Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
přízemí č. dveří 55b

Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 135
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Marcela Kuchařová

 

Personální oddělení

I. patro č. dveří 122
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 256

        +420 377 868 255
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Volter, Gabriela Petrásková

 

Evidence znalců a tlumočníků

I. patro č. dveří 123
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 251
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Kateřina Špetová

 

 

Krajský soud v Plzni - Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob


sady 5. května 11
303 17 Plzeň

 

Tel: +420 377 869 611
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz

pro zasílání dotazů a žádostí o opravy chyb, týkajících se Veřejného rejstříku v Plzni: spravce@ksoud.plz.justice.cz  

 

Sbírka listin:
emailové podání: sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz
technické specifikace podání: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL

zakládání dokumentů do sbírky listin

 

Vedení Krajského soudu v Plzni

 

 

Předseda Krajského soudu v Plzni

I. patro č. dveří 127
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 001
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Alexandr Krysl

 

 

Místopředsedkyně Krajského soudu v Plzni - trestní úsek

I. patro č. dveří 126
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 002
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Simona Kuboušková

 

Místopředseda Krajského soudu v Plzni – občanskoprávní úsek

I. patro č. dveří 123
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 003
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Jiří Levý

 

 

Místopředsedkyně Krajského soudu v Plzni – obchodní úsek

I. patro č. dveří 125
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 004
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Soňa Kacovská

 

 

Místopředseda Krajského soudu v Plzni – správní úsek

II.patro č. dveří 148a
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 005
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Pišvejc

 

 

Ředitel správy Krajského soudu v Plzni

I. pato č. dveří 119
Veleslavínova 40
306 17 Plzeň
 
Tel: +420 377 868 010
Fax: +420 377 868 000
Datová schránka: yaraba4
e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz
kontaktní osoba: Ing. Bohumil Zmeškal