Přejít k obsahu

Krajský soud v Plzni

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce pro rok 2015

Rozvrh práce Krajského soudu v Plzni pro rok 2015 je založen pod jednacím číslem Spr 2870/2014. Obsahuje rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, senáty, samosoudce, vyšší soudní úředníky, soudní tajemníky, zastupování pro případ nepřítomnosti delší než 3 měsíce, vyloučení nebo z jiných důvodů stanovených zákonem, či z jiných vážných důvodů.

 

Rozvrh práce ke stažení ve formátu PDF platný ke dni 1. 1. 2015

dodatek č. 1
dodatek č. 2
dodatek č. 3
dodatek č. 4
dodatek č. 5
dodatek č. 6
dodatek č. 7
dodatek č. 8
dodatek č. 9
dodatek č. 10
dodatek č. 11
dodatek č. 12
dodatek č. 13
dodatek č. 14

Nedílnou součástí rozvrhu práce Krajského soudu v Plzni je rovněž seznam přísedících.