Přejít k obsahu

Krajský soud v Plzni

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce pro rok 2014

Rozvrh práce Krajského soudu v Plzni pro rok 2014 je založen pod jednacím číslem Spr 2894/2013. Obsahuje rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, senáty, samosoudce, vyšší soudní úředníky, soudní tajemníky, zastupování pro případ nepřítomnosti delší než 3 měsíce, vyloučení nebo z jiných důvodů stanovených zákonem, či z jiných vážných důvodů.

 

Rozvrh práce ke stažení ve formátu PDF platný ke dni 1. 1. 2014  

dodatek č. 1
dodatek č. 2
dodatek č. 3
dodatek č. 4
dodatek č. 5
dodatek č. 6
dodatek č. 7
dodatek č. 8
dodatek č. 9
dodatek č. 10
dodatek č. 11

 

Nedílnou součástí rozvrhu práce Krajského soudu v Plzni je rovněž seznam přísedících.