Přejít k obsahu

Krajský soud v Českých Budějovicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Vyhláška č. 442/2006 Sb.

 

ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149

Název subjektu

Krajský soud v Českých Budějovicích

Kontaktní údaje povinného subjektu

 

Způsob případných plateb
IČ: 00215686
DIČ: subjekt není plátcem DPH

Dokumenty

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

Řešení životních situací

Předpisy

Úhrady za poskytování informací

Licenční smlouvy

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.