Přístupnost soudních budov

Název soudu:

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Poznámka: zaškrtněte křížkem - X a vyplňte údaje

 

A/ Pohyb po budově soudu

Pohybové postižení

1

Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny?

ANO

 

 

 

V případě jiného řešení popište jak.

 

2

Jsou vstupní dveře do budovy široké?

800 mm

 

900 mm

 

jiná změřená šířka

1500 mm 

3

Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké?

800 mm

 

900 mm

 

jiná změřená šířka

dvoukřídlové    790/1600 mm 

4

Jsou v budově bezbariérové toalety?

ANO

 

 

 

 

5

Jaké jsou rozměry bezbariérového WC? (vhodné je zaslat foto toalety - směrem od dveří k WC míse)

rozměry WC

Příloha fotografie bezbariérového WC.

2730 x 2200 mm 

6

Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900mm?

ANO

 

 

 

 

7

Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením?

 

 

NE

 

 

8

Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1000 x 1250 mm?

 

 

NE

 

Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm?

ANO

 

NE

 

jiný změřený půdorys

1100 x 1500

9

Je šířka dveří výtahu min. 800 mm?

ANO

 

 

 

Sluchové postižení

10

Je v soudních síních osazena indukční smyčka?

 

 

NE

 

 

11

Je u informací (resp. v  recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech?

 

 

NE

 

 

12

Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené?

ANO

 

 

 

 

Zrakové postižení

13

Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? (Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze)

ANO

 

 

 

 

14

Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu?

 

 

NE

 

 

 

 

B/ Vnější přístup k  budově soudu

Pohybové postižení

15

Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? Jde zejména o snížené nájezdy na chodníky)

ANO

 

 

 

16

Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP?

ANO

 

 

 

 

17

Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem?

ANO

 

 

 

Jde o přístup do budovy bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodů

Poznámka: (přístup z chodníku bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodiště, pomocí rampy, plošiny, výtahu)

18

Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? (Jde o boční nebo zadní vchod, vjezd pro zásobování atd.)

ANO

 

 

 

Jakým vchodem?

vjezdem přes  1.PP

 

Zrakové postižení

19

 Je na budově umístěný akustický majáček (s naváděcím tónem)?

 

 

NE

 

 

Vyplnil:

Ing. Zdeněk Tonar

Telefon:

566 627 678

Dne:

1.2.2010