Agregátor obsahu Agregátor obsahu

01.09.2021 Zahájení dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022

Dnes bylo zveřejněním výzev pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2022 zahájeno dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022, a to v následujících dotačních titulech: Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy, Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, Prevence korupčního jednání I. a Prevence korupčního jednání II.

Sběr žádostí o dotaci (včetně povinných příloh) probíhá výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále zaslat do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (ID kq4aawz), případně zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či žádost osobně podat na podatelně Ministerstva spravedlnosti. Přílohy vložené žadatelem do systému se nezasílají.

Žádosti o dotaci je možné zasílat ve lhůtě do 30. 9. 2021.

Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům, Metodiku pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2022 a formuláře povinných příloh naleznete na webovém portálu  https://www.justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky .

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR

1. 9. 2021