Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.05.2019 Vznikla informační brožura k tématu zahraničního podplácení

Ministerstvo spravedlnosti se spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, Ministerstvem průmyslu a obchodu, CzechTrade a zejména CzechInvest, který byl iniciátorem, podílelo na přípravě informační brožury k tématu zahraničního podplácení.

O zahraničním podplácení mluvíme v případě, kdy česká společnost poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek zahraničnímu veřejnému činiteli, a to jak přímo, nebo přes prostředníka. Tento termín vychází z Protikorupční Úmluvy OECD, kterou je kromě České republiky vázáno dalších 43 zemí včetně USA, Japonska nebo Ruska. Toto jednání, byť by bylo v místě spáchání tolerováno nebo přímo dovoleno, je podle českého práva trestné a je nezbytné se mu vyvarovat za každých okolností. Na zahraniční podplácení se nevztahuje institut dočasného odložení trestního stíhání v případě oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, který je možný uplatnit při podplácení domácích veřejných činitelů. Trestní stíhání proto bude zahájeno vždy a tresty jsou vysoké. Pro právnické osoby to může být až 1,5 mld. Kč.

Informace o Pracovní skupině k zahraničnímu podplácení a hodnocení České republiky jsou k dispozici zde. Všechny důležité informace o boji proti korupci a o tom, jak si Česká republika stojí v mezinárodních hodnoceních, jsou pak dostupné na stránkách korupce.cz

 

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

16. 5. 2019