Agregátor obsahu Agregátor obsahu

05.09.2019 Výzva pro kandidáty na funkci soudce Soudního dvora EU

Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo výběrové řízení pro kandidáty na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie. Zájemci o tuto prestižní funkci mohou předkládat svou kandidaturu do 11. října 2019.

Pokud kandidát splní všechny povinné požadavky, které umožňují jeho účast ve výběrovém řízení, obdrží pozvánku k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí. Ta vybere nejvhodnějšího kandidáta a případně také prvního a druhého náhradníka. Seznam vybraných osob následně předloží ministryně spravedlnosti Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S výběrem seznámí také Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR a jména kandidátů předloží ke schválení vládě.

Důvodem vyhlášení výběrového řízení je rezignace stávajícího soudce Soudního dvora Evropské unie za Českou republiku prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., který na svou funkci rezignuje k 6. říjnu 2020.

Níže naleznete podrobné informace a náležitosti k výběrovému řízení:

 

Mgr. Lucie Machálková, tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

5. 9. 2019