Agregátor obsahu Agregátor obsahu

23.09.2019 Vyhlášení dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2020

Na stránkách Ministerstva spravedlnosti je zveřejněna Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na programy v rámci dotačních titulů Ministerstva spravedlnosti na rok 2020. Dotační řízení na rok 2020 bylo tímto vyhlášeno ve čtyřech dotačních titulech Ministerstva spravedlnosti - Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy a Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Dotační řízení pátého dotačního titulu Ministerstva spravedlnosti - Prevence korupčního jednání, který byl převáděn z gesce Ministerstva vnitra, je aktuálně připravováno a bude vyhlášeno v průběhu několika týdnů.