Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.01.2020 Velký senát štrasburského soudu se bude zabývat povinným očkováním

Evropský soud pro lidská práva bude řešit otázku, zda systém povinného očkování v České republice, případně některé jeho dílčí prvky, neodporuje Evropské úmluvě o lidských právech. Šest stížností českých občanů velkému senátu postoupil původně určený menší sedmičlenný senát. Tento postup soud volí v případech, kdy se věc dotýká závažné celospolečenské otázky nebo ji judikatura dosud uceleně neřešila. Jednání se bude konat 30. dubna letošního roku.

Titulní strana Zpravodaje KVZ 04 2019

Ve stížnostech čeští občané poukazují především na to, že rozsah i provedení očkování v tuzemsku nestanovuje zákon, ale pouze vyhláška, a že stávající šíře očkování není v takovém množství nezbytná. Namítají také, že v Česku neexistuje právní předpis, který by státu uložil povinnost odškodnit člověka v případě újmy způsobené v důsledku povinného očkování.

Kontroverzní český případ je nicméně jen jednou z novinek ze štrasburského soudu. Ten se v nedávné době zabýval například i dvojím trestáním pachatele za stejný přestupek, povinnostmi policie při vyšetřování únosu, právy obhajoby nebo požadavky na právní úpravu používání kamer ve věznicích.

Tyto i další významné případy představuje nové číslo Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce. Tentokrát obsahuje 13 anotací rozhodnutí štrasburského soudu z oblastí trestního, občanského i správního práva za třetí čtvrtletí minulého roku.

V aktuálním čísle newsletteru dále najdete stručné představení nových stížností a oznámení směřujících vůči České republice: stížnost před Evropským soudem pro lidská práva se týká nemožnosti pokračovat v umělém oplodnění po úmrtí manžela. Oznámení před Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) pak namítá diskriminaci kvůli pohlaví v přístupu ke zdravotní péči a vyhoštění oběti nucené prostituce. Poslední případ poukazuje na nevhodnou praxi používání síťových lůžek v českých psychiatrických nemocnicích.

Aktuální číslo i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.