Agregátor obsahu Agregátor obsahu

24.01.2020 V Záhřebu jednala Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Podpořila například další rozvoj justičního vzdělávání

Ve čtvrtek 23. ledna proběhlo v Záhřebu neformální jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedl náměstek pro řízení sekce legislativní Michal Franěk, který během setkání vyzdvihl činnost Justiční akademie v Kroměříži. Ministři a jejich zástupci pak také vyzdvihli důležitost fungování Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Na jednání se vůbec poprvé diskutovalo o budoucím vývoji v oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a práva v souladu s nově přijatou Strategickou agendou pro rok 2019–2024. Ministři se shodli, že zásadní bude implementace stávajících nástrojů justiční spolupráce v trestních i civilních věcech, ale i předpisy hmotného práva. A teprve po zkušenostech s aplikací těchto předpisů bude možné uvažovat o případných změnách či nových doplněních unijního právního rámce. Ministři zdůraznili nutnost dokončit jednání o přeshraničním zajištění e-důkazů a nově se zaměřit na problematiku nových technologií, umělé inteligence a ochrany občanů před nenávistnými projevy nejen na internetu.

Během oběda mluvili delegáti o roli Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Síť je základním kamenem justiční spolupráce v rámci EU, je komunikačním kanálem pro soudce a ústřední orgány a zároveň platformou pro výměnu zkušeností při aplikaci jednotlivých unijních civilních nástrojů v praxi. Ministři se shodli na důležitosti podpory této sítě jak na evropské úrovni, tak na úrovni národní, která zajistí výměnu informací mezi soudci jednotlivých členských států.

Ministři dále podpořili další rozvoj justičního vzdělávání, které soudcům, státním zástupcům i ostatním zaměstnancům soudnictví poskytují národní vzdělávací akademie. Důležité je pochopitelně zajištění řádných finančních prostředků pro Evropskou justiční vzdělávací síť. Ta svými aktivitami podporuje mimo jiné setkávání profesionálů všech členských států na společných vzdělávacích akcích a tím prohlubuje vzájemnou důvěru důležitou pro fungování přeshraniční spolupráce justičních orgánů v rámci Evropské unie. Česká delegace vyzdvihla činnost Justiční akademie, která poskytuje školení na různá aktuální témata soudcům a státním zástupcům v České republice. Podílí se také na projektech ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

24. 1. 2020