Agregátor obsahu Agregátor obsahu

20.10.2023 V Lucemburku se konalo pravidelné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

V Lucemburku se konalo pravidelné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedl náměstek Karel Dvořák. Projednávala se válečná agrese Ruska vůči Ukrajině či některé aspekty insolvenčního práva.

„Dnes jsme se v Lucemburku zabývali mimo jiné návrhem směrnice o harmonizaci některých aspektů insolvenčního práva. Návrh by měl přispět k podpoře přeshraničních investic tím, že stanoví společné normy pro účinná insolvenční řízení. Konkrétně jsme se věnovali především otázce vylučovacích žalob a efektivní ochrany majetkové podstaty před neoprávněným vyvedením majetku před zahájením insolvenčního řízení," uvedl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Témata jednání:

Insolvenční právo:

Loni v prosinci Komise představila návrh směrnice, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva obchodních společností. Tento návrh je v současné době projednáván v Radě. Na svém setkání v Lucemburku diskutovali ministři o vybraných částech návrhu (zejm. o problematice vylučovacích žalob)..

Válečná agrese Ruska vůči Ukrajině: boj proti beztrestnosti

Španělské předsednictví předložilo dokument o justiční reakci a boji proti beztrestnosti ohledně zločinů spáchaných v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Ten shrnuje veškerá opatření a kroky, které byly v této oblasti učiněny od posledního zasedání Rady.

Justiční spolupráce s Latinskou Amerikou v boji proti organizované trestné činnosti

Ministři byli také informováni o současném stavu justiční spolupráce s Latinskou Amerikou v boji proti organizovanému zločinu.

V rámci zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci se konalo také bilaterální jednání náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka se státní tajemnicí Ministerstva spravedlnosti SRN Angelikou Schlunck. „Na bilaterálním jednání se zástupci Německa jsme projednali pozice Česka a Německa k aktuálně projednávané evropské legislativě. A dohodli jsme pravidelnou spolupráci a setkávání na úrovni obou ministerstev," uvedl po jednání Karel Dvořák.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

20. října 2023